Οι 4 Πυλώνες της Αυτοάμυνας Μέρος 4/5 – Φυσική Κατάσταση

Η φυσική κατάσταση αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της αυτοάμυνας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ικανότητα του ασκούμενου να αποδίδει αποτελεσματικά στη μάχη. Στο video ο Αλέξανδρος εξηγεί τις 10 πτυχές της και τη σημασία τους.