Οι 4 Πυλώνες της Αυτοάμυνας Μέρος 5/5 – Μαχητικές Ικανότητες

Μια τεχνική αυτοάμυνας αποτελεί αναπαράσταση ενός “στατικού” στιγμιότυπου της μάχης και μας μαθαίνει πώς να προσεγγίζουμε ένα μεμονωμένο πρόβλημα αυτής. Μία αληθινή συμπλοκή όμως αποτελεί μια χαοτική, καθόλου στατική κατάσταση, που αποτελείται από πολλά τέτοια στιγμιότυπα. Οι ανεπτυγμένες μαχητικές ικανότητες είναι πολύτιμες λοιπόν αν ελπίζουμε να εφαρμόσουμε τις τεχνικές μας γνώσεις σωστά υπό πίεση ώστε να επιβιώσουμε. Ο Αλέξανδρος εξηγεί με ποιους τρόπους πρέπει να αναπτύσσονται αυτές.