Κακή εκτέλεση αφοπλισμού με ολέθρια αποτελέσματα

Η κακή εκτέλεση ενός αφοπλισμού σε πιστόλι μπορεί πολύ εύκολα να κοστίσει τη ζωή του ατόμου, όπως δυστυχώς βλέπουμε στο video. Γι’αυτό μεγάλη προσοχή. Επιχειρούμε αφοπλισμό μόνο ως τελευταία λύση, χρησιμοποιώντας σωστή τεχνική την οποία έχουμε μελετήσει πολύ και ρεαλιστικά, χωρίς δισταγμό, και έχοντας λάβει σωστές αποφάσεις για το πώς και πότε θα το κάνουμε.