Οι 4 Πυλώνες της Αυτοάμυνας Μέρος 3/5 – Τακτική

Η τακτική είναι το σύνολο των μεθόδων (κατάλληλες θέσεις, χειρισμοί, ελιγμοί) που ακολουθούμε προκειμένου να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση την επιβίωση. Ο Αλέξανδρος εξηγεί αναλυτικά τη σημασία της στην αυτοάμυνα στο video.