Σεμινάριο στην Καβάλα: Εισβολή στο σπίτι

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό σεμινάριο στην Καβάλα με θέμα “Εισβολή στο σπίτι” και εισηγητή τον Έλληνα Expert Δημήτρη Σταθάκο. Πληροφορίες επικοινωνίας στο τηλέφωνο της αφίσας. Μια εξαιρετική ευκαιρία για τους κατοίκους της Καβάλας!