Να Τι Συμβαίνει Όταν Το Κινητό Απορροφά Πλήρως Την Προσοχή Σου

Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί ίσως το πιο απαραίτητο εργαλείο της ψηφιακής εποχής, γι’αυτό άλλωστε βρίσκεται στα χέρια μας αδιαλείπτως. Τι συμβαίνει όμως όταν καταφέρνει να μας απορροφήσει τόσο που τελικά αποκόπτει την προσοχή μας από το περιβάλλον, ιδίως σε σημεία που μπορούν να συμβούν εγκληματικές ενέργειες, όπως ο δρόμος; Σε αυτό το video ο Αλέξανδρος εξηγεί πώς η εγρήγορση και η προσοχή στον κόσμο γύρω μας αποτελούν πάντα την πρώτη αμυντική γραμμή της ασφάλειάς μας.