Οι 4 Πυλώνες της Αυτοάμυνας Μέρος 1/5 – Εισαγωγή

Η αυτοάμυνα είναι ένα οικοδόμημα που στηρίζεται πάνω σε τέσσερις πυλώνες: την τεχνική, την τακτική, τη φυσική κατάσταση και τις μαχητικές ικανότητες. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς είναι αδύναμος ή ανύπαρκτος, το οικοδόμημα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Στο video ο Αλέξανδρος εξηγεί επιγραμματικά κάθε έναν από αυτούς.