Σεμινάριο πιστολιού

Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου έρχεται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σεμινάρια της IKMF. Σεμινάριο πιστολιού λοιπόν, στο οποίο θα εξεταστούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις, καταστάσεις και γωνίες στις οποίες μπορεί να βρεθεί κάποιος υπό την απειλή όπλου. Εισηγητές οι G.I.T. Dan Oren και Marcus Torgerson.