Σεμινάρια στα Χανιά: εισβολή στο σπίτι και club fight

Τον Οκτώβριο έρχονται δύο σεμινάρια back to back στα Χανιά. Εισβολή στο σπίτι και Club Fight. Εισηγητής ο Israel Tamir, Expert 4, επικεφαλής του Law Enforcement & Security Division της IKMF. Η Κρήτη είναι πολύ τυχερή που θα φιλοξενήσει δύο τόσο σημαντικά σεμινάρια!