Σεμινάρια στη Χίο: Σύλληψη και Συνοδεία & Εισβολή στο Σπίτι

Δύο σεμινάρια back to back έρχονται στη Χίο. “Σύλληψη και συνοδεία”, που αφορά κυρίως σε επαγγελματίες των σωμάτων ασφαλείας αφού καλύπτει τεχνικές χειροπέδησης και ακινητοποίησης, καθώς και “Εισβολή στο σπίτι”, του οποίου η θεματολογία είναι πολύ ξεκάθαρη από τον ίδιο τον τίτλο. Εισηγητής ο Έλληνας Expert Χρήστος Τζήκας.