Σχολεία Εκπαίδευσης: VIP Protection & Law Enforcement

Το καλοκαίρι έρχονται τρία πολύ σημαντικά σχολεία εκπαίδευσης που αφορούν τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε απλούς ενδιαφερόμενους. Πρόκειται για τo σχολείo προστασίας προσώπων (Silver & Gold Badge) και για […]